Preimplantasyon genetik tanı PGT nedir?

PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) Nedir? PGT tüp bebek uygulaması sırasında embriyoların genetik testi yapıldıktan sonra yalnızca sağlıklı olanların seçilip anneye transfer edilmesi işlemidir.

PGT'nin Avantajları

- Uygun olgularda tüp bebek uygulamasının başarısını arttırır.
- Gebelik oranını arttırır.
- Gebeliğin abortus (düşük) ile sonuçlanma riskini azaltır.
- Gebeliğin tıbbi sonlandırılma gerekliliğini azaltır.
- Çoğul gebelik oranını azaltır.
- Tekrarlayan başarısız IVF denemelerinin getirdiği ekonomik ve psikolojik yükleri azaltır.

PGT Önerilen Durumlar:

- 36 yaş ve üzeri yaştaki anne adaylarına
- İki veya daha çok tüp bebek uygulanmasına rağmen gebelik elde edilememiş çiftlere,
- Tekrarlayan erken gebelik kayıpları (düşükleri) olan çiftlere (translokasyon taşıyıcılığı dışı sebepli)
- Dengeli translokasyon taşıyıcısı çiftlere,
- Ailevi Akdeniz anemisi, Orak Hücre Anemisi, Kistik fibrozis, SMA gibi tanısı mümkün olan bazı tek gen hastalıkları yönünden risk taşıyan eşlere,
- Önceki gebeliklerinden genetik hastalıklı bir çocuk sahibi olan çiftlere,
- Anöploidili (kromozom bozukluğu bulunan) gebelik öyküsü olan annelere,
- TESE olguları (şiddetli erkek infertilitesi ile birlikte olan olgular).

 

Tag:tüp bebek tavsiye, tüp bebek ankara


© 2018 Op Dr Tolga ECEMİŞ Tüp Bebek, Kadın Hastalıkları, Doğum, İnfertilite (Kısırlık) ve Tüp Bebek Uzmanı | Her hakkı saklıdır. | |SiteMaps