İnfertilite (Kısırlık) Tedavisinde Çiftlerin Değerlendirilmesi

infertilite (Kısırlık) Tedavisinde Çiftlerin Değerlendirilmesi, Çiftlerin İlk Görüşmesinde Neler Yapılır; İnfertilite (kısırlık) yönünden kadının değerlendirilmesinde genel muayene ve üreme organlarına yönelik muayene, infertilitenin (kısırlığın) nedeninin saptanması yönünden büyük önem taşır. Anne adayının ultrasonografik olarak yumurta rezervi, follikül (yumurta) gelişimi ve rahimde myom , polip gibi patoloji olup olmadığına bakılır. Tüplerin değerlendirilmesi için hekim gerek görür ise HSG (Rahim filmi) önerilir. Doktor, ilk görüşmede dikkatli ve kapsamlı bir öykü alır, çiftin daha önceden yapılmış olan tetkikleri varsa bunları inceler. Görüşme ve anne adayının muayenesi sonrasında gerekli görülürse baba adayından sperm tahlili istenebilir.

İnfertilite süresi, varsa daha önceki gebelikler, uygulanmış olan tedaviler, ameliyatlar, adet düzeni, ilaç kullanım durumu, kullanılan doğum kontrol yöntemleri, geçirilmiş enfeksiyonlar (verem, sarılık vs), sigara, alkol vb alışkanlıkları değerlendirilir. Yine anne adayının dahili ve endokrin yönünden hormon, biyokimya testleri değerlendirmesi yapılır. Muayenede, rahim ağzı hastalıklarının önceden tanımlanmasını sağlayan sürüntü testinin (Pap-smear) alınması da önemlidir.