Mikroakışkan Sperm Ayıklama Çip Yöntemi

Mikro Akışkan Sperm Ayıklama Çip Yöntemi ile günümüzde kısırlık nedenlerine baktığımızda % 50 ye yakınını erkek faktörü yani sperm anormallikleri oluşturur. Bu sorun sadece sperm sayı ve hareketlilik bozukluğuna bağlı olmayıp; şekil bozukluğunun beraberinde getirdiği DNA anormallikleri kaynaklı da olabilmektedir.

Sperm sayı ve hareketlilik anormalitesini tedavi etmek yani gebelik elde etmek için aşılama (IUI) ya da mikroenjeksiyon (ICSI) kullanmaktayız. Ancak şiddetli sperm problemi olan hastalar da her şeye rağmen (yaklaşık %20 lik hasta grubunda) tüp bebek denemelerinde başarıya maalesef ulaşılamıyor ve birçok hastada bu başarısızlığın kaynağı olarak da seçmekte zorlandığımız spermlerin içindeki DNA anormallikleri yatmaktadır.

Çünkü bugüne kadar kullanılan ICSI (mikroenjeksiyon) tekniklerinde sperm seçmek için sadece spermin şekli/morfolojisi) ve hareketliliğine bakılarak sperm seçme işlemi yapılmaktaydı. Dolayısıyla da sperm DNA anormallikleri göz ardı edilmekte buna bağlı embriyo kalitesi kötü olmakta ve transfer öncesi görmek istediğimiz 5. gün blastokist embriyosu oluşumu yetersiz kalmaktaydı.

Şimdiler de mikroçip; bu spermdeki DNA anormalliklerini ayrıştırmamızı sağlayan ve son zamanlarda ülkemizde gitgide yaygınlaşan bir yöntem olmuştur.

Mikroçip yöntemi ilk defa Harvard’da bir Türk bilim adamı tarafından gerçekleştirilmiştir Mikro Akışkan çip yöntemi ile sağlıklı spermler diğerlerinden ayrılarak sperm sıvısındaki %40-50 olan sağlıklı sperm miktarı %90’lara çıkmakta ve spermler arasında DNA yapısı en ideal olan spermi seçmeye olanak tanımaktadır. Bu sayede de daha iyi embriyo elde edilmekte ve gebelik oranlarında da oldukça etkili bir artış görülmektedir.

Mikroakışkan çip tıpki bir süzgeç gibi birçok kanalçıktan oluşur. Bir taraftan kanallara bırakılan sperm sıvısındaki spermler mikro kanallardan yüzerek karşı da toplanır. Karşıya yüzerek geçen ve toplanan spermlerin hasarsız ve kaliteli olduğu görülmüştür.

Böylelikle sperm seçmekte rast gelen bir seçim yöntemi değil mikro akışkan ayrıştırma tekniği kullanılmış olmakta… Ağır sperm anormalliklerinde, özellikle yoğun sigara içen erkeklerde tüp bebek tedavisinde mikro çip yöntemi adeta bir devrim niteliğinde gelişme olmuştur.

Bu yöntemin bu denli başarılı olmasının nedeni mikroenjeksiyon yaparken DNA’sı en kaliteli olan spermlerin kullanılmasıdır.Bu sayede oluşturulan embriyolarında DNA yapısı oldukça kaliteli olacaktır. Bu sayede de embriyo rahme daha kolay tutunur, gebelikte sağlıklı bir şekilde gelişir.