Embriyonun Gelişim Süreci

Embriyonun Gelişim Süreci ile Embriyo seçimi nasıl yapılır? Embriyo transferi genellikle döllenmeden sonraki günde yani 2. gün ile 5. gün arasında yapılabilir. Transfer edilecek embriyoları seçerken hekim, embriyolog ve hastanın birlikte kaç adet embriyo transferi yapılacağına karara vermesi gerekir. Bu kararı verirken öncelikle ülkemizdeki yönetmeliklere göre eğer geçerli bir sebep yoksa transfer edilecek embriyo sayısının 35 yaş altı olgularda 1 ile sınırlandırıldığını belirtmekte yarar vardır. Bu sayı kadının yaşı arttıkça, daha önceki başarısız denemelerin varlığında artırılabilmektedir.

Embriyoların hangi günde transfer edileceğine nasıl karar verilmektedir?

Kadının yaşı, hangi nedenle tüp bebek tedavisi yapıldığı, varsa daha önceki denemelerinin sonuçları, embriyo gelişim özellikleri, preimplantasyon genetik tanı yapılıp yapılmayacağı, elde edilen yumurta sayısı, gelişen embriyo sayısı ve embriyonun günlük gelişim hızı gibi kriterlere bakarak hangi günde transfer yapılacağına karar verilmektedir. En erken 2. günde; en geç ise 6. günde olmak üzere 2, 3, 4, 5 ve 6. günlerde transfer yapılabilmektedir.

Transfer Edilmeden Önce Embriyolara İşlem Yapılıyor mu?

Embriyoların gelişiminin 3. gününde “Assisted Hatching” ( traşlama, soyma ) işlemi rutin olarak kullanılmaktadır. Bu işlemi 35 yaş üzeri, bazal hormon değerleri yüksek olan, önceki uygulamalarda iyi embriyo transferine rağmen gebelik oluşmayan ve yumurtanın zarının kalın olduğu durumlarda, içerisindeki istenmeyen artıkların temizlenmesi gereken olgularda ve genetik araştırma yapılması için biyopsi alınacak vak’alarda uygulanmaktadır.


Blastosist transferinin önemi nedir?

Bu şekilde gelişimlerini sürdüren daha sağlıklı embriyolar seçilir. Bu embriyolar rahime tam tutunma zamanında transfer edildiğinden dolayı rahim duvarına embriyonun tutulması daha kolaydır, daha az sayıda en kaliteli embriyolar seçildiği için gebelik oluşturma oranları daha fazladır. Fakat blastosist transferinde dikkat edilecek husus şudur. Hastanın öyküsü, yaşı da göz önünde bulundurularak embriyo sayısı ve kalitesi, blastosist transferi yapılıp yapılmamasında önemli bir etkendir.